Teamcoaching

 
Het is gebruikelijk om naar een team te kijken als een winnende combinatie met heel diverse talenten; het geheel is meer dan de som der delen.

Daar staat tegenover dat een team ook een combinatie is van mensen met heel verschillende karakters, opvattingen en professionele inzichten. Dat geeft in de dagelijkse praktijk gemakkelijk aanleiding tot irritaties en afsplitsing in de samenwerking.