loopbaancoaching

Je hebt al een loopbaan opgebouwd in de afgelopen jaren. Die ben je ooit gestart op basis van een bewuste keuze op dat moment. Of misschien meer op basis van toevallige omstandigheden. Daarin ben je een weg ingeslagen die nu niet helemaal meer lijkt te passen. Je wilt je opnieuw oriënteren en een pas op de plaats maken. En daarin wil je een gefundeerde aanpak om zo tot  keuzes te komen die enerzijds kloppen met je huidige levensfase en omstandigheden en anderzijds raken aan waar het jou echt om gaat in je werk.