over persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is te zien als regelmatig onderhoud, waarin zakelijke en persoonlijke ontwikkelingen in de aandacht staan. Coachingsgesprekken worden om de meest uiteenlopende redenen opgestart. 

  • Een nieuwe functie kan een goed moment zijn om met coaching te starten. Je ziet nieuwe uitdagingen en je wilt daar bewust op reflecteren zodat je een vliegende start kunt maken.
  • Grote organisatorische veranderingen of wijzigingen in de inhoud van je werk kunnen leiden tot minder werkplezier of een onbevredigend gevoel. 
  • Misschien zie je carri√®rekansen voor jezelf en wil je daar op voorsorteren, door te reflecteren op de noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling.
  • Gebeurtenissen in je persoonlijke levensomstandigheden kunnen ook leiden tot afnemende resultaten en/of werkplezier. 


Soms zijn er minder aanwijsbare redenen waarom je minder lekker in je vel zit. En vaak is er een mix van redenen om een pas op de plaats te willen maken. 


In een verkennend gesprek inventariseren we de aanleiding tot de persoonlijke coaching. Op basis daarvan maken we een eerste serie afspraken met een globale planning qua inhoud en onderwerpen. Daarbij kunnen we gebruik maken van instrumenten als DISC of LIFO waarmee je meer inzicht krijgt in je eigen gedragsvoorkeuren en communicatiestijl. Afhankelijk van de uitkomsten van de eerste serie gesprekken maken we desgewenst vervolgafspraken. Zodat je kunt blijven groeien als mens en als professional.